english german estonia finland latvia russia sweden

Kāpēc izvēlēties niedru jumtu?

Ir iespējams veidot dažāda izskata jumtus, izbūves un jumta logus. Zem niedru jumta nav vajadzīgs tik daudz siltināšanas materiāla kā citiem jumtiem. Niedru jumts ir ļoti labs skaņas izolācijas materiāls.

Cik ilgi kalpo niedru jumts?

Ja niedru jumts ir kārtīgi ieklāts, tā slīpums ir 45° un biezums 30 cm, tad tas kalpo 60-75 gadus.

Tātad, lai sasniegtu niedru jumta maksimālu kalpošanas ilgumu, ir vajadzīgs (svarīguma kārtībā):

1. Rūpīgi izvēlēties jumta darbu veicēju. 2. Jumta klāšanai izmantot tikai kvalitatīvas niedres. 3. Būvēt jumtu 45° slīpu, ja ir iespējams. 4. Turēt jumtu tīru no lapām un gružiem. 5. Mazus defektus ir jānovērš pēc iespējas ātri.

Pasūtītājiem mūsu darba kvalitātes papildus garantijas ir sekojošas:

Ilggadīga darba pieredze. Uzņēmuma noliktavās vienmēr ir pietiekamā daudzumā kvalitatīvas niedres. Parasti niedru jumta defekti paradās pirmajos mēnešos. Mēs dodam saviem jumtiem garantiju 24 mēnešus.