english german estonia finland latvia russia sweden

Varför välja ett vasstak?

Vasstak kan utföras i önskad form, olika slags vindskupor och takfönster kan tilläggas. Man behöver mindre isoleringsmaterial under ett vasstak än vid övriga taktyper. Vass har en utmärkt ljuddämpningsförmåga.

Hur länge håller ett vasstak?

Om vasstaket är vällagt, med en lutning på 45° och tjocklek på 30 cm, borde dess livslängd vara 60-75 år.

Alltså behöver man följande för att vasstaket skulle ha maximal livslängd (ordnat efter relevans):

1. Att välja entreprenör för takarbetena med omsorg. 2. Att uteslutande använda takvass med hög kvalitet. 3. Att utföra taket med en lutning på 45° om möjligt. 4. Att hålla taket rent från löv och skräp. 5. Små fel bör åtgärdas snarast möjligt.

Följande faktorer utgör extra kvalitetsgaranti på våra arbeten för kunderna:

Lång professionell erfarenhet. Företaget har alltid en tillräcklig reserv av högklassig vass. Eventuella defekter på ett vasstak visar sig oftast inom de första månaderna. Vi lämnar 24 månaders garanti på våra tak.